Een balans tussen integraal denken en de wensen en eisen van toekomstige gebruikers, dat is waar Ontwikkel- en Vastgoedbureau Boot (OVB) naar streeft bij de ontwikkeling van vastgoed. Door op creatieve wijze kwaliteit en (binnenstedelijke) identiteit te combineren, ontstaan de mooiste vastgoedprojecten die passen binnen bestaande landschappelijke en stedenbouwkundige structuren. Oftewel: aantrekkelijke verblijfslocaties met toekomstgerichte mogelijkheden.

In OVB treft u de ideale ontwikkelpartner voor uw projecten, omdat wij altijd voor het beste resultaat gaan. Door middel van actieve en constructieve samenwerking begeleiden we het traject van A tot Z en vervullen we waar nodig nadrukkelijk de regierol. Ontwikkel- en Vastgoedbureau Boot heeft veel ervaring met vastgoedprojecten. Niet alleen in opdracht; wij ontwikkelen ook projecten voor eigen risico. Op deze website treft u ons portfolio en nodigen we u graag uit voor een persoonlijke kennismaking.

Onder de aandacht


@